Z okazji świąt Narodzenia Pańskiego składamy najserdeczniejsze życzenia

radości, pokoju serca i światłości, która rozprasza wszystkie ciemności i mroki naszego życia.

Misjonarze Saletyni