Wypominki – modlitwa za zmarłych.

W naszym sanktuarium codziennie o godz. 17.30 modlimy się za zmarłych.

Zmarli potrzebują naszej pomocy, aby żyć wiecznie.

 

 

Modlitwa za zmarłych

Panie, Boże Wszechmogący,
ufając Twemu wielkiemu Miłosierdziu, zanoszę do Ciebie moją pokorną modlitwę: wyzwól duszę Twego sługi (Twojej służebnicy) od wszystkich grzechów i kar za nie. Niech święci Aniołowie jak najprędzej zaprowadzą ją z ciemności do wiekuistego światła, z karania do wiecznych radości.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.