Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich ks. Zbigniewa Pałysa MS w Bazylice Najświętszej Maryi Panny z La Salette jest okazją do zatrzymania się nad tajemnicą kapłaństwa. Niech prowadzą nas w tym słowa dzisiejszego kaznodziei ks. Prowincjała Andrzeja Zagórskiego MS.

„Kapłan nieustannie powtarza słowa: Bierzcie i jedzcie to jest Bierzcie i jedzcie to jest moje Ciało, bierzcie i pijcie, to jest Moja Krew czyńcie to na moją pamiątkę. My kapłani coraz bardziej, coraz dalej idąc w kapłaństwo, w tajemnicę kapłaństwa staramy się pojmować tą niesamowitą tajemnicę, może bardziej niż ci, którzy w sercu powtarzają, bo wszyscy jak tu jesteśmy w sercu powtarzamy w sercu te niezwykłe słowa Jezusa Chrystusa bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. Dla nas wszystkich jest to wyzwanie, zaproszenie, powołanie, które nas przekracza. I się tego boimy, żeby siebie dawać, ale jedyna prawdziwa miłość, składa siebie w ofierze, daje siebie tak jak dzisiaj mówi to nam Słowo Boże. Człowiek, który przyjmuje te słowa Jezusa bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie i żyje nimi staje się sam ofiarą miłości, dzień po dniu uczy się kochać, składać siebie w ofierze…

…Kapłan dzisiaj nie może pozostać w świątyni, może w szczególny sposób trzeba dziś słuchać psalmu 84, który mówi: Zaiste jeden dzień w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące;
wolę stać w progu domu mojego Boga, niż mieszkać w namiotach grzeszników. To wolę stać w progu domu mojego Boga, można też rozumieć, to wyjście poza świątynię, tak jak Bóg nieustannie wychodzi ze swego domu, nawet posyła swego Jedynego Syna, aby szukać tych, którzy są daleko. Jest tylu zagubionych ludzi, którzy czekają na rozstajach dróg życiowych.”