„Duch Święty daje nam nowe spojrzenie na innych – widzimy w nich braci i siostry Jezusa, których trzeba szanować i kochać. Cennym darem, jaki Duch Święty przynosi naszym sercom, jest głęboka ufność pokładana w miłości i miłosierdziu Boga”.

Papież Franciszek 

 

 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy, wpatrzeni w Maryję jako wspólnota Kościoła będziemy prosić o Dary Ducha Świętego.