W sobotę 25 marca 2017 po raz drugi odbyła się Droga krzyżowa w Mrukowej
organizowana przez Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej i Stowarzyszenie
Wrzos. Dziękujemy za Waszą obecność i wspólną modlitwę. Szczególne słowa
wdzięczności dla Kół Gospodyń Wiejskich i życzliwych osób z Osieka
Jasielskiego, Czekaja, Pielgrzymki, Mrukowej, Zawadki, Świerchowej,
Cieklina, Dzielca, Pagórka, Łazów Dębowieckich, Duląbki, Majscowej, Woli
Dębowieckiej, Dębowca Kopanin. Gorące podziękowania również dla
strażaków i nowicjuszy ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Do
zobaczenia w przyszłym roku.