W dniu 10 września 2015r. wspominano w modlitwie Świeckich Współpracowników Misjonarzy Saletynów i dziękowano za nich Panu Bogu i Najświętszej Matce. Okolicznościowe nabożeństwo przygotowano wraz z Apelem Maryjnym o godz. 2100. Zaproszono do bazyliki czcicieli Matki Bożej Saletyńskiej. Pomimo chłodu i deszczu przybyli wierni z Dębowca i okolic. W kaplicy Pięknej Pani stanął poczet sztandarowy Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej ze swoim znakiem. Prowadzący nabożeństwo ks. Józef Wal MS odczytał list ks. Generała na temat Dnia Świeckiego Saletyna. Następnie przedstawicielka ARS-u Iwona Józefiak opowiedziała o trzech europejskich spotkaniach saletyńskiego laikatu i przypomniała 7 punktów charakteryzujących duchowość świeckich saletynów. Zostały one wypracowane podczas spotkania w Salmacie w roku 2012. Wspólnej modlitwie różańcowej tego wieczoru towarzyszyła intencja o pokój i sprawiedliwość na świecie. Nabożeństwo zakończyło się procesją na Kalwarię Saletyńską, gdzie tradycyjnie odśpiewano Anioł Pański z La Salette. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe obrazki wraz z zachętą do jeszcze głębszego zaangażowania się w szerzenie kultu Matki Bożej, modlitwę i współpracę z Misjonarzami Saletynami. W polskiej prowincji jest wiele możliwości, ponieważ są prowadzone różne dzieła z udziałem świeckich: Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej, Szkoła Nowej Ewangelizacji, redakcja „La Salette – Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej, Saletyńskie Spotkania Młodych, parafialne grupy modlitewne, Duszpasterstwo Pielgrzymkowe, formacyjne Centrum Pojednania w Dębowcu i inne. Każdy może wybrać to, co mu bardziej odpowiada. Ważne, by umacniała się świadomość, że dzisiejsze święto jest dla wszystkich kochających Maryję z La Salette, żyjących w różnych krajach świata – Świeckich Apostołów Pojednania.

Iwona Józefiak

dz_s_022