Uwaga! Zmiany na dzień 14 marca 2020 r. w naszej Bazylice

W Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu w czasie epidemii koronawirusa włączamy się w modlitwę i błagamy Boga o ustanie epidemii:

– MSZA ŚWIĘTA I INNE NABOŻEŃSTWA MAX 50 OSÓB

– w chwilach trudnych uciekamy się do naszej Mamy, módlcie się na różańcu w domach ile tylko macie możliwości;

– Bazylika w Dębowcu otwarta od 6.30 do 20.00

– o 20.30 zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej w swoich rodzinach

– Msze święte w dzień powszedni tak jak zawsze o 7.00, 10.30 i 18.00;

– dodatkowe Msze święte w niedzielę, dla uniknięcia większych zgromadzeń, czyli w dębowieckiej Bazylice z Eucharystia niedzielna sprawowana będzie: w sb o 18.00; w nd o 7.00, 8.15, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.00 i 18.00;

– zachęcamy, aby każdy przyniósł dla siebie lub bliskich wodę na Mszę świętą w niedzielę, która zostanie poświęcona i będziecie mogli zabrać ją do swoich domów;

– zachęcamy z miłości do bliźniego do wielkiej roztropności, w wychodzeniu z naszych domów, wykorzystajmy ten czas na wzmożoną modlitwę w naszych rodzinach;

– ordynariusz rzeszowski Ksiądz Biskup Jan Wątroba udzielił dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii do końca marca 2020 roku, zobowiązując w sumieniu do uczestnictwa w Mszy świętej przez media oraz pogłębionej modlitwy osobistej.

Poniżej prezentujemy treść dyspensy:

W związku z niebezpieczeństwem, jakie stwarza panująca obecnie epidemia koronawirusa, mając na uwadze pilną potrzebę ochrony zdrowia i życia ludzkiego, stosownie do kanonów 87 §1, 1245 i 1248 §2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do końca marca 2020 r.: osobom w podeszłym wieku, osobom chorym lub mającym objawy infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym sprawującym nad nimi bezpośrednią opiekę, a także wszystkim wiernym, którzy czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.Osoby korzystające z dyspensy zobowiązane są w sumieniu do uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w domu za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. Zachęcam także do pogłębionej modlitwy osobistej.Ogarniam modlitwą wszystkich

Diecezjan oraz osoby przebywające na terenie naszej Diecezji i błogosławię.

Jan WątrobaBiskup RzeszowskiRzeszów, 13 marca 2020 r.