Nowenna - prośby i podziękowania

Modlitwa ofiarowania się Matce Bożej

O Piękna Pani, Miłość matczyna zaprowadziła Cię w góry okolicy La Salette. To właśnie tam gorzko płakałaś nade mną i nad światem. Spójrz na mnie dzisiaj, ofiaruję się Tobie całkowice. Od dzisiaj moją radością będzie to, że jestem Twoim dzieckiem.

Chcę pocieszyć Twoje serce i otrzeć Twe łzy. Z Tobą oddaję moje życie na służbę pojednania. Polecam Twojej matczynej opiece całego siebie, wszystkie moje nadzieje i radości, wszystkie moje trudności i cierpienia. Ofiaruję Ci całe moje życie, a przede wszystkim jego ostatnie chwile.

Proszę Cię, prowadź moje kroki drogami Ewangelii. Spraw, aby moje życie było świadectwem danym proroctwu, że "Pan strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych". Tak, abym w Tobie znalazłszy wsparcie, kroczył z radością i bez lęku po drodze służby wskazanej przez Ciebie i Twojego Syna. Amen.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

W naszym Sanktuarium specyficznym nabożeństwem maryjnym jest Nowenna do Matki Bożej Saletyńskiej, Płaczącej.

W skład tego nabożeństwa wchodzą pieśni do Matki Bożej Saletyńskiej, stałe teksty podziękowań i próśb. Teksty modlitw, pieśni zawierają akcenty wyrażające się w tytule "Pojednawczyni grzeszników". Bogactwo tego nabożeństwa powstało wokół Zjawienia Matki Bożej w La Salette i Orędzia jakie przekazała dzieciom - świadkom Zjawienia. Pełne uczestnictwo wiernych w tym nabożeństwie zapewnia stała możliwość składania podziękowań i próśb przez wiernych. Są one odczytywane w czasie Nowenny. Podziękowania i prośby można składać na kartkach w kościele sanktuaryjnym, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.

Nowenna odprawiana jest przez cały rok w każdą środę o godzinie 17:30.

Pełny tekst nabożeństwa nieustającej nowenny znajdziesz na stronie Referatu misji i rekolekcji


Prośby i podziękowania można przesłać na e-mial:

sanktuar@poczta.onet.pl

kustosz.mbs@wp.pl

kancelaria@saletyni.pl