Odpustowe świętowanie w Dębowcu

W trzecią sobotę i niedzielę maja przeżywaliśmy w Dębowcu uroczystości odpustowe, poszerzone o piątkową Eucharystię w intencji powołań i obrzęd złożenia wyznania wiary przez kandydatów do świeceń kapłańskich. W sobotnie przedpołudnie łaskę kapłaństwa w stopniu prezbiteratu otrzymało siedmiu misjonarzy saletynów przez posługę bpa Antoniego Pacyfika Dydycza: Piotr Grudzień, Marek Koziełło, Dawid Kucaba, Marcin Madej, Tomasz Pękala, Jan Strogusz, Michał Tracz. Ksiądz biskup mówił w homilii o historii saletynów w Polsce, o ich misji głoszenia Orędzia Matki Bożej Saletyńskiej, o kulcie Maryi na Ukrainie i uniwersalnej posłudze kapłanów, których potrzebują wszyscy, zarówno ludzie grzeszni jak i święci. Wśród gości biorących udział w liturgii święceń modlili się rowerzyści z Dobrkowa; to była ich IX odpustowa pielgrzymka do Płaczącej Matki.

Tego dnia Dębowiec nawiedziły także zorganizowane grupy z Chomranic, Kielc i Końskich. Wieczorem uroczystą Eucharystię z wigilii Zesłania Ducha Świętego celebrowało wraz z ks. prowincjałem dziewięciu kapłanów – srebrnych jubilatów: Jerzy Cyrul MS, Emil Draguła, Andrzej Foryś, Czesław Hałgas MS, Józef Kopciński MS, Janusz Kręciło MS, Sławomir Olech MS, Krzysztof Samborski MS (obecnie ks. proboszcz dębowieckiej parafii), Andrzej Tomaka MS i Jacek Zyzak MS. Przełożony polskiej prowincji ks. Grzegorz Zembroń MS podkreślił, że ten dzień odpustu jest tradycyjnie przeżywany jako kapłańska sobota. Przy ciepłej, bezwietrznej pogodzie dziękowaliśmy Jezusowi za dwa bezcenne dary dla Kościoła: dar Ducha i dar Matki. Zostały one przekazane już w Wielki Piątek na krzyżu, a ich uroczyste dopełnienie miało miejsce w Wieczerniku podczas Pięćdziesiątnicy. Byli obecni, jak zawsze, pielgrzymi z Hermanowej i piesi pątnicy z parafii św. Jadwigi w Gorlicach, którzy po raz pierwszy przyszli z duszpasterzem na majowy odpust. Do drugiej w nocy trwało modlitewne czuwanie w bazylice prowadzone przez ks. kustosza Pawła Raczyńskiego MS, z udziałem prefekta seminarium ks. Marcina Sitka MS, kleryków, nowicjuszy i miejscowej wspólnoty Saletyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji. Dołączyły siostry michalitki i wierni z okolic Jasła.

W niedzielę przybyła pielgrzymka Rycerstwa Niepokalanej Niedzielnej z Tarnowa (po raz 68!) oraz dzieci I-komunijne z parafii Dębowiec. Sumie przewodniczył przyjaciel Saletynów i czciciel Pięknej Pani z La Salette – ks. bp Jan Niemiec. Przywitano także uroczyście ks. Mariana Sajdaka – misjonarza saletyna i zarazem złotego jubilata z Madagaskaru, który 49 lat swego kapłaństwa przeżył na Czerwonej Wyspie, budując tam wiele szkół, kościołów i kaplic. (Po urlopie wraca oczywiście do Malgaszy). Ks. biskup pomógł nam patrzeć na Maryję jako na ikonę noszącą Ducha Świętego. Rozważaliśmy Jej wiarę w chwili zwiastowania, pełne zaufanie Bogu pod krzyżem i matczyne zatroskanie o Kościół powierzony Jej opiece. Eucharystię o godz. 1500 celebrowali nasi neoprezbiterzy, udzielając na koniec prymicyjnego błogosławieństwa. Ostatnim, punktem odpustowych celebracji był Apel Maryjny z procesją światła o godz. 2100.

– Iwona Józefiak OCV