Ogłoszenia duszpasterskie

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

9.09.2018

  1. Od czwartku do niedzieli będą trwały uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Saletyńskiej z prowadzącym nas tematem: „Maryja towarzysząca uczniom”. Słowo Boże będzie głosił ks. Zbigniew Wal – saletyn, a większa ilość spowiadających kapłanów zaprasza nas do pojednania się z Bogiem i skorzystania z łaski miłosierdzia.

W czwartek prowadzi nas Maryja obecna i czuwająca. Chorych tradycyjnie zapraszamy na Mszę świętą o godz. 10.30, której będzie przewodniczył bp Jan Wątroba. Prosimy pomóżcie Waszym bliskim dotrzeć na ten czas do świątyni. Spotkanie tradycyjnie zakończy błogosławieństwo lourdzkie i poczęstunek. Wieczorem w tym dniu zapraszamy na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie.

W piątek Maryja cierpiąca pod krzyżem będzie wstawiała się za nami. Na godz. 10.30 zapraszamy ARS i przyjaciół Sanktuarium, a wieczorem od 17.00 spotkanie młodych, szczególnie tych przygotowujących się przyjęcia sakramentu bierzmowania.

W sobotę z tematem „Zjednoczeni w charyzmacie pojednania” chcemy prosić o łaskę jedności i otwartości na saletyński charyzmat. O godz. 15.00 TURBO ANIOŁY dziecięcy zespół z Kobylanki wprowadzi nas w radosne uwielbienie, a o godz. 18.00 zespół Matula poprowadzi wieczór uwielbienia. Msza św. wigilijna z procesją światła pod przewodnictwem ks. Prowincjała Grzegorza Zembronia MS rozpocznie się o godz. 20.00, a po niej będzie miał miejsce Akatyst ku czci Bogurodzicy.

niedzielę zostaniemy zaproszeni z Maryją w przyszłość. W tym dniu ulegnie zmianie porządek Mszy św., które będą odprawiane o godzinach: 7.00, 9.00, 11.00, 15.00 i 18.00. Sumie odpustowej dziękczynnej o godz. 11.00 przewodniczyć będzie bp Marek Mendyk.

Szczegółowy wykaz godzin Mszy św. i nabożeństw znajduje się na plakatach oraz stronie internetowej. Na każdej Eucharystii i nabożeństwie będzie głoszone Słowo Boże. Zapraszamy do uczestnictwa.

Na zakończenie odpustu w poniedziałek 17 września w naszej Bazylice od godz. 17.30 odbędzie się spotkanie Rodziny Radia Maryja oraz transmisje: Mszy Świętej w TV Trwam i Radio Maryja oraz Rozmów Niedokończonych. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

  1. W związku z odpustem bardzo prosimy Mieszkańców Dębowca o udostępnianie miejsc parkingowych na swoich posesjach, dzięki czemu przebiegną one sprawnie. Dziękujemy za zrozumienie i życzliwość w związku z niedogodnościami. Prosimy panów do niesienia figury Matki Bożej oraz dziewczęta do asysty w sobotę wieczorem i niedzielę na sumie. Zwracamy się również z prośbą o upieczenie szarlotek, które będą rozprowadzane jako cegiełki na potrzeby Sanktuarium. Można je przynosić do domu zakonnego w środę lub piątek wieczorem. Dziękujemy za okazane wsparcie.

  2. Małżeństwa niesakramentalne zapraszamy na spotkanie w domu rekolekcyjnym Centrum Pojednania o godz. 16.00.

  3. W dniu jutrzejszym obchodzone będzie święto Świeckich Saletynów. Życzymy wszystkim związanym z Matką Bożą Saletyńską błogosławieństwa Bożego i opieki naszej Płaczącej Pani.