Pielgrzymka sióstr zakonnych do Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu

W sobotę 26 maja 2018 r. do sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej Pojednawczyni grzeszników w Jasieniu koło Dębowcu przybyło ponad 100 sióstr zakonnych z Archidiecezji Przemyskiej. Była to pielgrzymka kończąca cykl comiesięcznych spotkań formacyjnych.

Zebrane siostry powitał i skierował do nich słowo wprowadzające kustosz dębowieckiego Sanktuarium ks. Paweł Raczyński,saletyn. Następnie pod przewodnictwem ks. prał. Józefa Bara, wikariusza biskupiego ds. zakonnych,  rozpoczęła się Eucharystia. Homilię wygłosił ks. Kazimierz Wolan, saletyn, posługujący w dębowieckim domu rekolekcyjnym Centrum Pojednania. Następnie po krótkiej przerwie na kawę, siostry poszły na Kalwarię saletyńską na wspólną modlitwę litanią loretańską zakończoną dziesiątkiem różańca w intencji zmarłej w tamtym tygodniu jednej z sióstr. Po modlitwie, posiłku i krótkiej przerwie siostry pojechały do Karpackiej Troi. Dziękując za wspólny czas modlitwy zapraszamy do Dębowca jak najczęściej.