Drodzy Przyjaciele!

W ramach projektu „Szlak Maryjny” wraz z innymi sanktuariami w Polsce i na Słowacji, chcemy poprawić naszą infrastrukturę. Jednym z jej elementów była budowa nowego parkingu, która została zakończona w roku 2017. 

Pod koniec roku rozpoczęliśmy kolejne prace związane z modernizacją oświetlenia, nagłośnienia i monitoringu, a także wybudowaniem wiaty służącej pielgrzymom oraz nowe ławki na placu sanktuaryjnym.  Dodatkowo przy okazji jednych prac budowlanych postawić 5 nowych kapliczek różańcowych. Ofiary można składać w Bazylice lub przesłać na konto z dopiskiem Szlak maryjny lub kapliczki różańcowe. Za każdą pomoc i Waszą życzliwość składamy już teraz gorące Bóg zapłać.

ks. Paweł Raczyński MS – kustosz Sanktuarium

Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej
38-220 Dębowiec 55
27 1600 1013 1837 5322 9000 0002 BGŻBNP PARIBAS