Drodzy Przyjaciele!

W ramach projektu „Szlak Maryjny” wraz z innymi sanktuariami w Polsce i 
na Słowacji, chcemy poprawić naszą infrastrukturę. Jednym z jej 
elementów jest budowa nowego parkingu. Prace trwają i ufamy, że uda nam 
się zakończyć wszystko do wrześniowego odpustu. Przedstawiamy kilka 
zdjęć z podjętych prac prosząc o modlitwę i w miarę możliwości wsparcie 
naszego dzieła ofiarami. Potrzebujemy zebrać prawie 79 tysięcy zł. Za 
każdą pomoc i Waszą życzliwość składamy już teraz gorące Bóg zapłać.

ks. Paweł Raczyński MS – kustosz Sanktuarium

Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej
38-220 Dębowiec 55
27 1600 1013 1837 5322 9000 0002 BGŻBNP PARIBAS