Modlitwa Jezusowa … oczyszcza serca, ponieważ wzywa i widzi Boga oraz czyni czystym tego, kto Go ogląda. Wypędza demony, bo w imię Jezusa były i są wypędzone wszystkie demony. Jest zamieszkaniem i obecnością Chrystusa, gdyż On jest w nas, gdy o Nim pamiętamy. Napełnia ona Bożym miłosierdziem, albowiem prosimy w niej o miłosierdzie. /św. Symeon z Tesalonik/

 

   Rekolekcje przeżywamy w ciszy. Oprócz modlitwy osobistej przewidziana jest wspólna modlitwa brewiarzowa, Eucharystia w sobotę i w niedzielę, konferencje tematyczne, medytacja Słowa Bożego, prosta praca fizyczna. Nie przewidujemy rozmów indywidualnych z kierownikiem duchowym i spowiedzi.  Prowadzący rekolekcje: ks. Andrzej Wierzba MS.

   

Informacje szczegółowe : 

http://centrum.saletyni.pl/wydarzenia/imie-ponad-imie-modlitwa-jezusowa/