Zapraszamy do udziału w 3 spotkaniu Szkoły Biblijnej w naszym Domu Rekolekcyjnym – Centrum Pojedania

Zapisy i informacje : http://centrum.saletyni.pl/wydarzenia/szkola-biblijna-spotkanie-3/