Zapraszamy do zapoznania się z projektem Szlak Maryjny zrealizowany dzięki wsparciu udzielonemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja.

Celem przedsięwzięcia, którego uczestnikiem jest nasze sanktuarium, wspierane przez dwunastu partnerów z Polski i Słowacji, jest stworzenie oraz promocja szlaku pielgrzymkowego wiodącego po polskich i słowackich obiektach sakralnych – miejscach kultu Maryjnego.

Zapraszamy : 

http://www.szlak.maryjny.pl/debowiec_pl