Dziękujemy wszystkim za wspólną modlitwę w czasie Triduum Paschalnego w dębowieckiej Bazylice. Dziękujemy za każde zaangażowanie to widoczne: czytania, śpiewy, dekoracje, wszystko co pomagało nam przeżywać liturgie, jak i to co niewidoczne dla oczu ludzkich, ale widziane oczami wiary, czyli wspólna modlitwa i słuchanie Słowa Bożego. Jesteśmy jednym ciałem, a naszą głową jest Chrystus zmartwychwstały. Niech te zdjęcia przypominające kolejne dni Triduum Paschalnego pozwolą nam mieć otwarte serca, które nieustannie chcą karmić się samym Bogiem. Chrystus zmartwychwstał! Śmierć została pokonana! Alleluja!