1.    Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia naszych uroczystości odpustowych. Szczególne podziękowanie kierujemy w stronę ks. Piotra Stangrickiego, który w tych dniach głosił nam Słowo Boże, ks. Jana Kaszuby misjonarza z Madagasakru, który posługiwał wytrwale w konfesjonale, a także ks. Marcia Sitka i kleryków naszego seminarium za wielką pomoc w czasie odpustu, a także wszystkim księżom, braciom, siostrom i osobom świeckim, którzy w tych dniach dają swoje siły i serca. Niech Płacząca Pani z La Salette otacza Was swoją opieką.

2.    W namiocie przy Bazylice można nabyć Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej oraz książki i szarlotkę jako cegiełki na Sanktuarium.

3.    W ostatnim czasie został oddany nowy parking sanktuaryjny. Dziękujemy za ofiary składane na ten cel do skarbony jak również przesyłane na konto bankowe, które pozwolą nam rozliczyć całość projektu.

4.    U ojców franciszkanów w Jaśle, będą katechezy neokatechumenalne dla dorosłych i młodzieży. Jeśli czujesz, że Twoja wiara potrzebuje wzmocnienia lub odnalezienia to w poniedziałki i piątki po wieczornej Eucharystii będą spotkania. Pierwsza katecheza w poniedziałek 18 września. Zapraszamy.

5.    W najbliższy wtorek 19 września, na Mszy świętej o godz. 10.30, siostry saletynki, m.in. s. Agata posługująca w Dębowcu, odnowią swoje śluby zakonne. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

6.    We wtorek TV Rzeszów wyświetli film „Brat Bronisław z Dębowca”. Zachęcamy do oglądania.

7.    Od środy rozpoczynamy nowy cykl katechez dla dorosłych. Serdecznie zapraszamy do domu rekolekcyjnego Centrum Pojednania po Mszy świętej wieczornej.

8.    W przyszłą niedzielę w naszym Sanktuarium odbędzie się zakończenie sezonu motocyklowego. Spotkanie rozpoczniemy uczestnictwem we Mszy Świętej o godz. 12.00, a następnie będzie poczęstunek i wspólne spotkanie na placu sanktuaryjnym. Serdecznie zapraszamy.

9.    Również w następną niedzielę będzie można złożyć ofiary do puszek jako pomoc siostrom saletynkom, które remontują dom zakonny, za wszelkie dary serca już dzisiaj składamy gorące Bóg zapłać.

10.    Zapraszamy na spotkanie trzeźwościowe w następną niedzielę 24 września, Msza święta o godz. 15.00, agapa i konferencja.

11.    Od następnej niedzieli będą zbierane podpisy popierające inicjatywę „Zatrzymaj aborcję”, Do ważnego poparcia konieczne jest podanie numeru PESEL.

12.    Bezpłatne badania mammograficzne odbędą się w Dębowcu, na parkingu przy klasztorze w dniu 21 września.