1.    Zapraszamy na Apele Maryjne codziennie o 21.00, podczas których będziemy się duchowo łączyć z pielgrzymami zmierzającymi na Jasną Górę.

2.     Sierpień w Polsce przeżywany jest jako miesiąc trzeźwości. Zachęcamy do powstrzymywania się od alkoholu i zarazem do pomocy rodzinom cierpiącym z powodu alkoholizmu przez modlitwę i abstynencję.

3.    Zgodnie z zapowiedzią w dniu dzisiejszym po Mszy świętej będziemy zbierać ofiary do puszek na prace prowadzone przy Bazylice. Dziękujemy za modlitwę i wszelką pomoc.

4.    Zapraszamy na nabożeństwa przejścia przez Bramę Miłosierdzia z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych. W piątki o godz. 15.00 połączone z Koronką do Bożego Miłosierdzia i w soboty o godz. 9.30 połączone z zaproszeniem na Eucharystię.

5.    Podziękowanie Biskupa Rzeszowskiego za Światowe Dni Młodzieży
Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy trudzili się przy przygotowaniu i przeżyciu Światowych Dni Młodzieży w naszej diecezji i w Krakowie. Jestem ogromnie wdzięczny parafiom i rodzinom, które przyjmowały młodych z różnych stron świata, wolontariuszom, kapłanom, władzom rządowym i samorządowym oraz wszystkim służbom, dzięki którym te dni mogły odbyć się godnie i bezpiecznie. To dzięki waszej pracy, gościnności oraz świadectwu wiary i miłości młodzi wyjeżdżali z Rzeszowa umocnieni w wierze i pełni wdzięczności.
Dziękuję wszystkim, którzy trudzili się w Krakowie i innych miejscach przeżywania Światowych Dni Młodzieży z udziałem papieża Franciszka. Spotkania z Ojcem Świętym w tylu miejscach Krakowie, na Jasnej Górze i w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz -Birkenau pozostaną w naszej pamięci i sercu. Dziękujemy Ojcu Świętemu za jego postawę i nauczanie w naszej Ojczyźnie,  także za pełne życzliwości podsumowanie pielgrzymki w czasie audiencji środowej, a zwłaszcza za słowa: „A Polska przypomina dziś całej Europie, że nie może być mowy o przyszłości kontynentu bez jego wartości założycielskich, których centrum stanowi chrześcijańska wizja człowieka. Wśród tych wartości znajduje się miłosierdzie, którego szczególnymi apostołami byli: święta Faustyna Kowalska i święty Jan Paweł II”.
Życzę wszystkim diecezjanom, by owocem tych Dni była nasza wierności Chrystusowi w codziennym życiu, a  nauczanie Ojca Świętego Franciszka było dla nas  programem pracy w całym roku, gdy przeżywamy  1050. rocznicę chrztu Polski i Rok Miłosierdzia.
Z pasterskim błogosławieństwem
+Jan Wątroba Biskup Rzeszowski