ZAPYTANIA OFERTOWE

Zaproszenie do składania ofert dla zadania Budowa parkingu przy Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1037898
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania Budowa parkingu przy Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1037898
 
Informacja