„Świetlisty anioł ogłasza, Że Pan zmartwychwstał prawdziwie,

Zwyciężył płacz i cierpienie, Pokruszył piekła kajdany.”

Z hymnu jutrzni Niedzieli Zmartwychwstania

 

Alleluja Chrystus naprawdę zwyciężył. Niech wyśpiewywane nieustannie w sercu Alleluja otwiera nas na odnawiającą moc Ducha Świętego, który prowadzi nas do życia w światłości Zmartwychwstałego. Niech Jego przejście ze śmierci do życia staje się naszym udziałem, a Maryja Matka Baranka Paschalnego uczy nas otwartości na to pełne mocy Boże działanie.

 

Błogosławionych Świąt życzą Misjonarze Saletyni z Dębowca.