XI Tydzień Biblijny w naszym sanktuarium

III Niedzielę Wielkanocną, 5 maja, rozpoczyna się XI Tydzień Biblijny połączony z III Narodowym Czytaniem Pisma Świętego. W tym roku będzie czytana Ewangelia według św. Jana. W związku z tym wydarzeniem w następnym tygodniu począwszy od niedzieli 10 minut przed każdą Eucharystią będzie odczytywany Ewangelia. Osoby chętne do czytania w kościele proszone są o informację w zakrystii lub kontakt z kustoszem Sanktuarium.