Skrutacja Pisma Świętego we wtorki

„Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce.” (Ps119,105)

Bóg mówi do nas przez swoje Słowo. A my chcemy odpowiadać na nie oraz w jak najwyższym stopniu je poznawać i rozumieć. Jak również spotykać w nim żywego Boga, a także pozwolić się poprowadzić w codzienności.

Zapraszamy na skrutację Pisma Świętego.