IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Ogłoszenia duszpasterskie

IV NIEDZIELA

WIELKIEGO POSTU

22.03.2020

  1. W związku z trwającym stanem epidemicznym zachęcamy do szczególnej modlitwy w intencji chorych, ich bliskich, w intencji pracowników służby zdrowia i wszystkich, których dotyka epidemia koronawirusa.
  2. Przypominamy, że Ksiądz Biskup Jan Wątroba udzielił dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii do końca marca 2020 roku, osobom w podeszłym wieku, osobom chorym lub mającym objawy infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym sprawującym nad nimi bezpośrednią opiekę, a także wszystkim wiernym, którzy czują obawę przed zarażeniem koronawirusem. Zobowiązując w sumieniu do uczestnictwa w Mszy świętej przez media oraz pogłębionej modlitwy osobistej.
  3. Jednocześnie przypominamy, że uczestniczyć w Mszy świętej i nabożeństwach może maksymalnie 50 osób. Bazylika jest otwarta od 6.30 do 20.00.
  4. W tym szczególnym Wielkim Poście korzystajmy z pomocy mediów tak by przygotować się na święta Zmartwychwstania. W sposób szczególny zachęcamy do rekolekcji on line na trudny czas z naszej Bazyliki. Prowadzi je ks. biskup Jan Niemiec, a każdego dnia poprzez naszą stronę internetową można włączyć się w Eucharystię z homilią o godz. 10.30, Koronkę do Bożego Miłosierdzia z rozważaniem o godz. 15.00 i krótką katechezę odkrywającą Eucharystię o godz. 20.15. Po niej o 20.30 zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej w swoich rodzinach.
  5. Zachęcamy z miłości do bliźniego do wielkiej roztropności, w wychodzeniu z naszych domów, wykorzystajmy ten czas na wzmożoną modlitwę w naszych rodzinach.
  6. Msze święte w naszej świątyni w dzień powszedni o 7.00, 10.30 i 18.00, natomiast Msze święte niedzielne sprawowane są: w sb o 18.00; w nd o 7.00, 8.15, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.00 i 18.00. We wszystkich Eucharystiach można uczestniczyć przez naszą stronę internetową.
  7. Apel ze szpitali: Wszyscy, którzy zgłaszają się do szpitala lub w inny sposób korzystają z pomocy medycznej nie powinni zatajać swojego pobytu za granicą lub pobytu w kwarantannie. Zatajanie tych informacji stanowi wielkie zagrożenie dla funkcjonowania placówek medycznych. Jeśli ten proceder nie zostanie zaniechany to wkrótce zabraknie personelu zdolnego do świadczenia pracy, bo wszyscy znajdą się w przymusowej kwarantannie. Wszystkich korzystających z pomocy lekarza, pielęgniarki lub ratowników medycznych prosimy: mówcie od razu prawdę o swojej sytuacji!

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE|