EUCHARYSTIA I SAKRAMENT POJEDNANIA

EUCHARYSTIA I SAKRAMENT POJEDNANIA

Wewnątrz Bazyliki na Mszach świętych i innych nabożeństwach może przebywać 40 osób. W razie większej ilości wiernych można zostać na placu sanktuaryjnym, na którym będzie nagłośnienie oraz ksiądz wyjdzie udzielić Komunii świętej. Zarówno wewnątrz Bazyliki jak i na placu obowiązuje zachowanie odpowiednich odległości oraz noszenie maseczek ochronnych. Natomiast ze spowiedzi można skorzystać w tygodniu od 6.30 do 7.30, od 10.00 do 11.00 oraz od 17.30 do 18.00, natomiast w niedzielę 15 minut przed każdą Eucharystią. Spowiadamy w konfesjonale za kaplicą Matki Bożej Saletyńskiej lub na placu sanktuaryjnym.

Msze święte w Niedzielę : 7.00, 8.15, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.00, 18.00. w dzień powszedni : 7.00, 10.30, 18.00

I PIĄTEK MIESIĄCA

W pierwszy piątek możliwość skorzystania z sakramentu pojednania od godz. 6.30 do 21.00. Jeśli ktoś obchodzi pierwsze piątki miesiąca w zaistniałej sytuacji może przedłużyć „przerwę” w tej praktyce duchowej o kolejny miesiąc.