XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

Ogłoszenia duszpasterskie

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

18.10.2020

 1. Rozpoczynamy Tydzień misyjny. Zapraszamy do modlitwy za misjonarzy i misjonarki i dziękujemy za ofiary na misje.
 2. W dniu dzisiejszym, w święto św. Łukasza Ewangelisty, przypada święto patronalne pracowników Służby Zdrowia. Pamiętając o Was w modlitwie dziękujemy za Waszą posługę i życzymy opieki Płaczącej Pani.
 3. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych o godz. 17.30.
 4. Na stoliku i bocznych ołtarzach są wystawione kartki na „wypominki”. Wypełnione czytelnie kartki proszę składać do skarbony oznaczonej napisem „WYPOMINKI” lub na tacę. Za zmarłych będziemy się modlić przez cały miesiąc listopad podczas nabożeństw, a także sprawując każdego dnia Mszę świętą w ich intencji.
 5. W środę po wieczornej Mszy świętej zapraszamy na katechezę dla dorosłych.
 6. Od kilku tygodni trwają prace na cmentarzu w Dębowcu przy rewitalizacji alejek, m.in. przy naszym saletyńskim grobowcu. W związku z tym, tak jak ogłaszaliśmy tydzień temu, po każdej Eucharystii upoważnione osoby z Rady Parafialnej, KGW i OSP przeprowadzają  ZBIÓRKĘ PIENIĘŻNĄ DO PUSZEK na spłatę za wykonane prace na cmentarzu. Gorąco dziękujemy wszystkim parafianom, ale także tym, którzy uczestniczą w nabożeństwach w Sanktuarium i są związani z nami Misjonarzami Saletynami za hojność Waszych serc i złożone na ten cel ofiary.
 7. W związku z zagrożeniem epidemicznym przypominamy o dezynfekcji dłoni oraz obowiązku zasłaniania ust i nosa przez uczestników liturgii. Nasza miejscowość jest w strefie żółtej i w naszej Bazylice może uczestniczyć w nabożeństwach 150 osób. Pozostałe osoby prosimy o uczestnictwo na placu sanktuaryjnym, który również będzie nagłośniony.
 8. Komunikat dodatkowy z Kurii:

W związku z najnowszymi decyzjami władz państwowych zaostrzającymi reżim sanitarny Biskup Rzeszowski przekazuje następujące wytyczne, do których należy się stosować, i o których należy poinformować wiernych:

 1. Wszyscy mają obowiązek respektować ograniczenia dotyczące liczby wiernych mogących przebywać    w danej świątyni.
 2. Osoby chore, starsze i zagrożone nie mają obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane.
 3. Osoby zdrowe, które pozostają aktywne zawodowo i wypełniają swoje obowiązki w dni powszednie, co do zasady nie są zwolnione z obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta.
 4. Wierni, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie spełnić obowiązku niedzielnego (np. z powodu zbyt małej liczby miejsc dostępnych w kościele), powinni postarać się uczestniczyć w Eucharystii w dzień powszedni lub przynajmniej poświęcić odpowiednią ilość czasu na adorację eucharystyczną.
 5. Przy wykonywaniu posługi liturgicznej lub duszpasterskiej wszyscy duchowni są zobowiązani do przestrzegania rygorów sanitarnych (dbałość o czystość i dezynfekcję dłoni, konfesjonałów i innych miejsc sprawowania sakramentów, zasłanianie ust i nosa przy bezpośrednim, dłuższym kontakcie z wiernymi).
 6. Księża Proboszczowie i pozostali duszpasterze są zobowiązani do kontynuowania pracy formacyjnej z grupami parafialnymi oraz do prowadzenia katechezy przygotowującej do sakramentów świętych. Należy to czynić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów państwowych, co może oznaczać np. konieczność wykorzystania większej przestrzeni kościoła zamiast salki parafialnej.

Korzystając z okazji zbliżającego się liturgicznego święta św. Łukasza Ewangelisty, Ksiądz Biskup poleca w modlitwie opiece tego świętego Patrona wszystkich pracowników Służby Zdrowia. Otacza także modlitwą i duchowym wsparciem wszystkich chorych i cierpiących. Wzywając orędownictwa naszej Matki i Królowej oraz wstawiennictwa naszych świętych Patronów, udziela wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.