Wtorkowa Skrutacja Słowa Bożego

“Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce.” (Ps119,105)

Bóg mówi do nas przez swoje Słowo. A my chcemy odpowiadać na nie oraz w jak najwyższym stopniu je poznawać i rozumieć. Jak również spotykać w nim żywego Boga oraz pozwolić się poprowadzić w naszych zmaganiach dnia codziennego.

Zapraszamy na Skrutację Pisma Świętego (modlitwę Pismem Świętym) we wtorki ok. godz. 18.45 w domu rekolekcyjnym Centrum Pojednania. Więcej informacji u duszpasterzy Centrum Pojednania tel. 797 907 287.