ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W BAZYLICE NMP W DĘBOWCU

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Bazylice Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu!

– Piątek od 21.30 przez całą noc do 7.00 w sobotę.

– Sobota, niedziela i poniedziałek od 19.00 do 21.00. Osoby gotowe trwać na modlitwie przez godzinę proszone są o przekazanie informacji do kustosza Sanktuarium (797 002 017 – tylko telefon) lub mail: kustosz@saletyni.pl.

Adoracja jest modlitwą dzięki, której możemy spotykać i poznawać Boga, a przede wszystkim stawać się uczniami doskonałej mądrości i miłości Najwyższego. Zapraszamy do tej pięknej modlitwy.