Dziękujemy Bogu za dar beatyfikacji ks. kard. Wyszyńskiego i s. Elżbiety Czackiej

„Kościołowi w Polsce służyłem według najlepszego mojego zrozumienia jego sytuacji i potrzeb. Chciałem obronić Kościół przed zaprogramowaną ateizacją (…), przed nienawiścią społeczną (…), przed rozwiązłością (…). Gorąco pragnę, by naród polski pozostał wierny tym zobowiązaniom”. ks. kard. Stefan Wyszyński

“La Salette uczy nas wielkiej umiejętności, która jest tak bardzo potrzebna naszym czasom. – Tyle uwagi poświęca się dzieciom, tyle wydaje się dziś na dzieci, na budowanie szkół i instytucji opiekuńczych! Ten wielki wysiłek, aby młode  pokolenie Polski było lepiej Przygotowane do życia, –  idzie po linii tej  samej troski, jaką ma Ojciec Niebieski o swoje dzieci i jaką Chrystus okazał maluczkim, a która jest też budującym przykładem dla wszystkich matek i ojców”. Z kazania prymasa w Dębowcu w 1972 r.

„Starać się mówić jak najtreściwiej. Nie tracić czasu na próżne rozmowy. Pilnować tego w stosunku do siebie i przypominać to drugim, jeżeli o tym zapominają. Wszelkie obrażanie się jest uważane za złe wychowanie i głupotę. Nie ma wypadku, żeby pokora i miłość nie przejednały, a w każdym razie nie umożliwiły stosunków z ludźmi. Miłość, pokora, prostota i dobra wola”. Matka Elżbieta Róża Czacka