Kurs Przedmałżeński i Nauki Przedślubne – grudzień 2021 r.

Zapraszamy na Kurs Przedmałżeński i Nauki Przedślubne.

Miejsce spotkania: Dom rekolekcyjny Centrum Pojednania w Dębowcu.

17, 18, 19 grudnia 2021 roku – godz. 19:00

27, 28, 29 grudnia 2021 roku – godz. 19:00

Zapisy:
Zapisy dokonujemy mailowo
e-mail: centrum@saletyni.pl

Podajemy dane:
– imię i nazwisko;
– miejsce zamieszkania i parafię
– nr tel. do ewentualnego kontaktu

Odpowiedzialnym za Kurs i Nauki jest ks. Bohdan Dutko MS.
W razie zapytań prosimy o kontakt tel. 797 907 287