Apele Maryjne

W piątek 1 maja rozpoczynamy codzienne Apele Maryjne o godzinie 21.00, kończące się procesją światła na kalwarię saletyńską. Zapraszamy bardzo serdecznie na wspólną modlitwę przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny.

Anioł Pański z La Salette

1. Anioł Pański przyniósł Maryi,
Nowinę pełną wesela,
Że Trójca święta Ją wybrała
Na Matkę Odkupiciela.

Zdrowaś Maryjo, Najwyższego łask pełna!
Spośród wszystkich niewiast wybrał Cię Bóg.
O, Matko Boża, miej nas zawsze w opiece!
A w godzinę śmierci za nas się módl!
A w godzinę śmierci za nas się módl!
Za nas się módl!

2. „Oto Ja, Służebnica Pana” –
Rzekła Maryja w pokorze –
„Niechaj się spełni zbawcza wola
I odwieczne plany Boże”.

Zdrowaś Maryjo, najwyższego łask pełna, …

3. Słowo Boże Ciałem się stało,
Zstępując z tronu swej chwały,
I wśród nas, ludzi, zamieszkało,
By przez Krzyż zbawić świat cały.

Zdrowaś Maryjo, najwyższego łask pełna, …

4. Matko Boża, módl się za nami!
Bez przerwy proś Syna Swego,
Byśmy się stali godni nieba,
Przez Niego obiecanego.

Zdrowaś Maryjo, najwyższego łask pełna, ..
W alpejskim ustroniu, wśród Salety skał

1. W alpejskim ustroniu, wśród Salety skał, Dwom biednym pastuszkom cud się widzieć dał.

Ref: Ave, ave, ave Maria! Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja!

2. Najświętszą Panienkę, Matkę bożych łask, Ujrzeli siedzącą – strojną w słońca blask.
Ref: Ave, ave, …

3. Diadem królewski ozdabia Jej skroń, Wkoło od niej bije róż przecudna woń.
Ref: Ave, ave, …

4. Z jej piersi wychodzi cichy, rzewny jęk, Pastuszków ogarnął święty strach i lęk.
Ref: Ave, ave, …

5. Wstała, rzekła słodko: „Chodźcie dzieci tu!” Pastuszki pobiegli do Matki co tchu.
Ref: Ave, ave, …

6. Patrzą jak padają z Jej oczu gorzkie łzy, A każda w powietrzu jak brylant się skrzy.
Ref: Ave, ave, …

7. Dziewica Najświętsza przemawia wśród łez: „Zbliża się dla grzesznych zwłoki Bożej kres!”
Ref: Ave, ave, …