Oświadczenie ws. ks. Sławomira Wietrzyńskiego MS

Warszawa, 20 sierpnia 2022 roku

Oświadczenie Kurii Prowincjalnej

Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów z siedzibą w Warszawie

w sprawie zachowania ks. Sławomira Wietrzyńskiego MS, członka wspólnoty zakonnej w sanktuarium w Dębowcu

W ostatnim czasie do przełożonego prowincji ks. Grzegorza Zembronia MS docierały informacje o nagannych i gorszących zachowaniach ks. Sławomira Wietrzyńskiego MS, których dopuszczał się na terenie Dębowca i okolicznych miejscowości. Pomimo upomnień ze strony przełożonych ks. Wietrzyński nie zmienił swojego postępowania.

Po weryfikacji zarzutów ks. prowincjał Grzegorz Zembroń MS 8 sierpnia 2022 roku nałożył na niego karę suspensy, czyli zawiesił go w sprawowaniu wszystkich czynności kapłańskich, a także zakazał mu noszenia stroju zakonnego.

Ks. prowincjał Grzegorz Zembroń MS podkreśla, że takie zachowania nigdy nie powinny mieć miejsca, ubolewa nad zaistniałymi faktami oraz przeprasza za gorszącą postawę zakonnika i kapłana.

Zwracamy się z prośbą, aby mając na względzie dobro ks. Sławomira Wietrzyńskiego MS, w żaden sposób nie pożyczać mu nawet najdrobniejszych sum pieniędzy, a także by nie ulegać prośbom o jakiekolwiek zakupy. Podkreślamy, że ks. Wietrzyński, pomimo nałożonych kar, ma ze strony Zgromadzenia zapewnione mieszkanie, utrzymanie oraz wszelką pomoc.

ks. Bartosz Seruga MS

rzecznik prowincji

tel.: +48 505 587 453

e-mail: rzecznik@saletyni.pl