Liturgia pokutna – 1 lutego 2023 r.

"Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,
w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego!
Uznaję bowiem moją nieprawość,
a grzech mój jest zawsze przede mną." (Ps 51, 3-5)

W środę 1 lutego w ramach cyklu katechez dla młodzieży i dorosłych zapraszamy na liturgię pokutną o godz. 18.45. Przed pierwszym piątkiem miesiąca przez słuchanie Słowa Bożego zrobimy rachunek sumienia. Będzie również możliwość skorzystania z sakramentu pojednania i wspólnej modlitwy. Serdecznie zachęcamy do udziału.