Fotorelacja z Niedzieli Palmowej

Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?» A tłumy odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei»MT 21,10

W Niedzielę Męki Pańskiej zgromadziliśmy się przed kościołem, gdzie odbyło się poświęcenie palm, odczytanie perykopy ewangelicznej o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy oraz uroczysta procesja do kościoła. Swoista nasza krótka droga w procesji, może nam przypomnieć te najważniejsze z dróg. Drogę Chrystusa aż do miejsca ukrzyżowania, którą podjął z miłości dla każdego z nas. Został wydany, niesprawiedliwie osądzony i poniósł haniebną śmierć za nasze grzechy. Pełną miłości drogę, którą przeżywamy od Środy Popielcowej do Triduum Paschalnego, która jest dla nas nie tylko pamiątką, lecz stanowi sens, istotę naszego zbawienia, jest pomocą w zrozumieniu Zmartwychwstania, tajemnicy Kapłaństwa, Eucharystii, Męki Pańskiej i przebywania Jezusa w grobie oraz drogowskazem w naszej codziennej wędrówce do świętości, w prawdziwości naszej wiary.

Zapraszamy do przeżywania tych szczególnych dni Triduum Paschalnego do Bazyliki w Dębowcu.