ZAPISY NA ADORACJĘ WIECZYSTĄ W DĘBOWCU!

Zapraszamy do adoracji Najświętszego Sakramentu w Kaplicy w Dębowcu! Można zapisać się na adorację w dowolny dzień w najbliższych tygodniach lub na stałą godzinę w tygodniu bądź miesiącu.

Chcemy, aby wszystkie z 744 godzin (czyli każda godzina miesiąca) miały dwie osoby, które będą trwały przed Najświętszym Sakramentem.

Tutaj można zapisać się tylko w najbliższych tygodniach, wpisując w kratkę z godziną danego dnia swoje imię.

Jeśli ktoś pragnie zapisać się na stałe raz w tygodniu lub w miesiącu może to uczynić  postępując według instrukcji poniżej.

Co zrobić? – krok po kroku:

1.         Wybrać jedną godzinę w miesiącu np. w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, godz. 17.00-18.00 (zajęte godziny będą zaznaczone w tabeli kolorem niebieskim), można również dać możliwość jednej godziny do wyboru w bloku np. od 6 rano do 12, od 12 do 18, od 18 do północy, lub od północy do 6 rano – jedna godzina; można również wybrać adorację co tydzień zaznaczając np. w każdy pierwszy, drugi, trzeci i czwarty wtorek od 5.00 do 6.00.

2.         Napisać wiadomość na adres: adoracja.debowiec@saletyni.pl Wiadomość ta, poza informacją o deklaracji adoracji, powinna zawierać następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, wybrany dzień miesiąca, wybraną godzinę adoracji w tym dniu. Można zgłosić się również telefonicznie dzwoniąc lub wysyłając sms-a do kustosza Sanktuarium na nr. tel. 797 002 017.

3.         Zobowiązać się od tej pory, by co miesiąc adorować Najświętszy Sakrament w Kaplicy Adoracji Wieczystej w Dębowcu o wybranej porze.

4.         Co zrobić, jeśli by okazało się, że któregoś miesiąca nie jest możliwe osobiście wybrać się na adorację o umówionej porze?

Należy poszukać zastępstwa wśród członków swojej rodziny bądź znajomych. Jeśli i to okaże się niemożliwe, wówczas należy zadzwonić do Opiekuna Dnia z prośbą, by pomógł znaleźć zastępstwo.

5.         Kim jest Opiekun Dnia?

Jest to osoba odpowiedzialna za wszystkie 48 osoby adorujące w danym dniu. Posiada on numery telefonu do tych osób. Udostępnia on również swój numer telefonu osobom, którymi się opiekuje. Opiekuna Dnia wyznacza Kustosz Sanktuarium. Wszystkich Opiekunów będzie 31. Posiadają oni kontakt telefoniczny do siebie nawzajem. Opiekunowie Dnia zostaną wyznaczeni, gdy tabela godzin adoracji zostanie wypełniona bądź zbliży się do wypełnienia. Do momentu nie wyznaczenia opiekuna dnia potrzebę zastępstwa prosimy zgłaszać do Kustosza Sanktuarium.

Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu rozpoczęła się 19 października 2021 r Eucharystią pod przewodnictwem jego ekscelencji ks. biskupa Jana Wątroby Ordynariusza Rzeszowskiego, wyrażająca dziękczynienie Maryi w 175 rocznicę jej objawienia w La Salette oraz 25 rocznicę koronacji dębowieckiej figury.

„Modlitwę adoracyjną można praktykować osobiście, zatrzymując się przed tabernakulum, bądź w formie wspólnotowej, także za pomocą psalmów i śpiewów, ale zawsze z daniem szczególnego miejsca milczeniu, w czasie którego słucha się wewnętrznie żywego i obecnego w tym sakramencie Pana. Najświętsza Maryja Panna jest mistrzynią także tej modlitwy, gdyż nikt lepiej niż ona nie potrafił kontemplować oczyma wiary Jezusa i zachowywać w sercu wewnętrzne echo Jego ludzkiej i boskiej obecności. Za Jej wstawiennictwem niech się rozprzestrzenia i wzrasta w każdej wspólnocie kościelnej prawdziwa i głęboka wiara w tajemnicę eucharystyczną”. Benedykt XVI

Niech zaproszenie Maryi Pojednawczyni grzeszników, patronki tego miejsca i św. Józefa, w roku poświęconym Opiekunowi Jezusa, których freski w kaplicy przypominają o ich obecności, wstawiennictwie i pomocy udzielanej nam w modlitwie znajdzie odpowiedź w naszym sercu.