Wieczór Uwielbienia z Maryją 23 czerwca 2024 r.

"Zamienił burzę w wietrzyk łagodny,
a fale morskie umilkły.
Radowali się z tego, że nastała cisza,
i że On przywiódł ich do upragnionej przystani.
Niech dzięki czynią Panu za Jego łaskawość,
za Jego cuda dla synów ludzkich!
I niech Go sławią w zgromadzeniu ludu
i na radzie starców niechaj Go chwalą!" Ps 107, 29-32 

W niedzielę 23 czerwca o godz. 19.30 WSPÓLNOTY MODLITEWNO-EWANGELIZACYJNE SALETYŃSKIEJ SZKOŁY NOWEJ EWANGELIZACJI serdecznie zapraszają do Bazyliki na wieczór, w którym będziemy uwielbiać Boga poprzez śpiew i modlitwę.