Skrutacja Słowa Bożego – cyklicznie we wtorki

Słowo Boże, zawarte w Biblii, odpowiada na pytania ukryte w naszych sercach i życiu. Czy słuchając niedzielnych czytań, zastanawiasz się, jak odnieść je do swojego życia? Czy pragniesz słuchać i odkrywać Pismo Święte, znajdując w nim odniesienia do własnego życia? A może chcesz lepiej zrozumieć swoje życie poprzez Słowo Boże?

Zapraszamy na skrutację – modlitwę z Pismem Świętym, gdzie możemy odkrywać i rozważać Słowo Boże w kontekście naszego życia. We wtorki ok. godz. 18.45 po wieczornej Eucharystii w sali Centrum Pojednania.