Obok Bazyliki znajduje się znaczna część terenu, potocznie zwana placem sanktuaryjnym. Wzdłuż alejek, które okalają ten teren, rozmieszczone są kapliczki tajemnic różańcowych. Kilka razy w roku plac wypełnia się pielgrzymami, którzy uczestniczą tutaj w uroczystych sumach odpustowych, zlotach motocyklowych i Czuwaniu młodzieży.