„Szlak Maryjny” (Światło ze Wschodu)”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Informacje o projekcie:

  • Tytuł projektu: „Szlak Maryjny” (Światło ze Wschodu)”
  • Numer projektu: PLSK.01.01.00-SK-0016/16
  • Partner wiodący: Prešovský samosprávny kraj
  • Partnerzy: Województwo Podkarpackie, Inovačné partnerské centrum, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Krajská organizácia cestovného ruchu – Severovýchod Slovenska, Gréckokatolícka cirkev – farnosť Litmanová, Gréckokatolícka cirkev – farnosť Ľutina, Rímskokatolícka cirkev – farnosť Levoča, Rímskokatolícka cirkev – farnosť Gaboltov, Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny w Starej Wsi, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie, Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów), Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów, Dom Zakonny
  • Okres realizacji: 01/2017 -12/2018
  • Opis projektu: Główne realizowane działania to wytyczenie i opracowanie transgranicznego szlaku pielgrzymkowego, realizacja działań inwestycyjnych polegających na budowie infrastruktury dla pielgrzymów w zakresie turystycznego zagospodarowania otoczenia sanktuariów – m.in. parkingi, ułatwienia dla niepełnosprawnych, miejsca wydarzeń kulturalno-religijnych, tzw. „mała architektura”, punkty informacji, oznakowanie, oświetlenie, place zabaw dla dzieci, sanitariaty itp.. Ponadto prowadzone będą działania informacyjno-promocyjne w tym: organizacja konferencji, warsztatów dla branży turystycznej i innych zainteresowanych podmiotów w zakresie przygotowania oferty turystycznej, opracowanie przewodnika, organizacja koncertów i spotkań, objazdy studyjne, aplikacja mobilna itp.
  • Cele projektu: Stworzenie spójnego zestawu działań mających na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego, a w efekcie stworzenie nowego zintegrowanego produktu turystycznego, który uwidoczni kulturowe, przyrodnicze, historyczne społeczne i duchowe wartości pogranicza polsko-słowackiego. Projekt wspierać będzie także promocję innych atrakcji turystycznych miejsc położonych na szlaku pielgrzymkowym.
  • Wartość projektu: 3 951 851,56 EUR
  • Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 359 073,58 EUR