Kontakt z Kancelarią Apostolską: kancelaria@saletyni.pl

    W Dębowcu przy Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej działa od wielu lat kancelaria, której zadaniem jest szerzenie kultu Pięknej Pani – objawionej w La Salette 19 września 1846 roku. Orędzie Matki Bożej Saletyńskiej daje inspirację do działalności apostolskiej księży i braci zakonnych a także ludzi świeckich złączonych z Misjonarzami Saletynami tym samym duchem pojednania. Na kanwie tej współpracy powstało Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej zrzeszające świeckich pomocników Matki Bożej Saletyńskiej. Środkom i sposobom upowszechniania orędzia Matki Bożej z La Salette patronuje Kancelaria Apostolska w Dębowcu. Jednym z głównych organizatorów tej współpracy ze świeckimi był br. Bronisław Glanc MS. Dzięki jego staraniom w roku 1937 sprowadzono do klasztoru drukarnię. Od roku 1921 Sanktuarium w Dębowcu wydawało pismo o nazwie: „Posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej”. Potrzebna była wielka współpraca w propagowaniu i kolportażu tego pisma sięgającego przed wojną do kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy. Do tego dzieła byli angażowani kapłani, bracia zakonni, klerycy, nowicjusze a także osoby świeckie. W trudnej wojennej rzeczywistości, oraz w okresie powojennym br. Bronisław służył nie tylko dziełom apostolskim swoją radą i ofiarną pomocą, ale także służył pobliskiej ludności pomocą medyczną, co zjednało mu wielką życzliwość i uznanie. 2 października 1986 roku śmierć zastała go przy maszynie, gdy odpisywał na listy dobrodziejom. W dziele kancelaryjnej pracy wyróżniał się także nieżyjący już br. Ignacy Grygiel i wielu innych misjonarzy saletynów.

   Kancelaria Apostolska pełni rolę pośrednika pomiędzy macierzystym ośrodkiem saletyńskim w Dębowcu, a czcicielami Matki Bożej Płaczącej, dobrodziejami dębowieckiego Sanktuarium i klasztoru. W ostatnich latach stopniowo unowocześniano kancelaryjne stanowiska pracy.

   Z kancelarii wysyłane są miesięczne listy formacyjne tzw. „Listy Religijne” poruszające między innymi sprawy religijno – moralne w odniesieniu do przesłania z La Salette, mówiące o kulcie Pięknej Pani, o działalności Jej misjonarzy, o rozwoju Sanktuarium w Dębowcu. Wysyła się także zainteresowanym publikacje religijne zwłaszcza saletyńskie, informatory, dewocjonalia itp. Kiedyś było to jedyne źródło informacji na ten temat. Obecnie funkcję tę przejmuje Wydawnictwo La Salette, wydając i rozprowadzając różne pozycje książkowe, broszury, foldery, kasety, obrazki i inne. Również został wznowiony w 1995 roku dwumiesięcznik o nowej nazwie: „La Salette – Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej”. Spełnia on szczególną funkcję duchowego łącznika między czcicielami Matki Bożej Saletyńskiej a Sanktuarium w Dębowcu.

   Kancelaria Apostolska utrzymuje więc stały kontakt z czcicielami Matki Bożej Saletyńskiej, dobrodziejami Sanktuarium i klasztoru, misji, seminarium a także stałymi pielgrzymami. Udziela informacji o możliwości zamawiania Mszy Świętych Wieczystych za żyjących i zmarłych, Mszy świętych zbiorowych, pielgrzymkowych -okolicznościowych i Mszy świętych indywidualnych – jednorazowych.

Jak zamówić Mszę świętą?

Jeżeli nie zamawiałeś jeszcze w ten sposób intencji mszalnej, przeczytaj tekst klikając TUTAJ

Dane konta bankowego:

Księża Misjonarze Saletyni 

BNP Paribas

97 1600 1013 1837 5322 9000 0003

38 – 220 DĘBOWIEC 55

 

Intencje można zamawiać wysyłając e-mail pod adres:

kancelaria@saletyni.pl