W dniach 15÷17 marca 2019 roku odbędą się rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych

Prowadzący: ks. Bohdan Dutko MS i ks. Kazimierz Wolan MS

W niedzielę ok. godz. 11:00 planowane jest spotkanie z ks. dr Januszem Sądlem, wikariuszem sądowym Sądu Biskupiego w Rzeszowie – konsultacje, pytania, informacje odnośnie obrony węzła małżeńskiego.