Rekolekcje trzeźwościowe – Krok III

 

Zapraszamy wszystkich, którzy są gotowi zaryzykować i powierzyć całkowicie swoje życie Bogu. 

informacje i zapisy : 

http://centrum.saletyni.pl/rekolekcje/rekolekcje-trzezwosciowe/rekolekcje-trzezwosciowe/