W naszym Sanktuarium specyficznym nabożeństwem maryjnym jest Nowenna do Matki Bożej Saletyńskiej, Płaczącej.

W skład tego nabożeństwa wchodzą pieśni do Matki Bożej Saletyńskiej, stałe teksty podziękowań i próśb. Teksty modlitw, pieśni zawierają akcenty wyrażające się w tytule „Pojednawczyni grzeszników”. Bogactwo tego nabożeństwa powstało wokół Zjawienia Matki Bożej w La Salette i Orędzia jakie przekazała dzieciom – świadkom Zjawienia. Pełne uczestnictwo wiernych w tym nabożeństwie zapewnia stała możliwość składania podziękowań i próśb przez wiernych. Są one odczytywane w czasie Nowenny. Podziękowania i prośby można składać na kartkach w kościele sanktuaryjnym, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.

Nowenna odprawiana jest przez cały rok w każdą środę o godzinie 17:30.

Pełny tekst nabożeństwa nieustającej nowenny znajdziesz na stronie Referatu misji i rekolekcji