Prośby i podziękowania można przesłać na e-mial:

sanktuarium@saletyni.pl