MSZE ŚWIĘTE WIECZYSTE

   Misjonarze Matki Bożej Saletyńskiej w codziennej Mszy świętej Wieczystej odprawianej w Dębowcu przed łaskami słynącą Figurą Matki Bożej Płaczącej polecają Bogu wszystkich wpisanych do Księgi Mszy Świętych Wieczystych.

   Można wpisać siebie, swoich bliskich zarówno żyjących jak i zmarłych do udziału w owocach Najświętszej Ofiary. Osoby wpisane za życia mają udział w Mszach Świętych Wieczystych także po swojej śmierci. Powyższe Msze św. odprawiane będą tak długo, jak długo istnieć będzie Polska Prowincja Księży Misjonarzy Saletynów. Ofiara od poszczególnej osoby wynosi tyle, ile składamy w swojej parafii przy zamawianiu Mszy św. Ofiary składane przy tej okazji są przeznaczane na wychowanie i kształcenie przyszłych misjonarzy – kapłanów i braci zakonnych. W ten sposób wspieramy także powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Chcąc zamówić Mszę św. Wieczystą należy czytelnie podać imię i nazwisko /może być tylko samo imię/ każdej osoby, którą pragniemy włączyć do Mszy Świętych Wieczystych. Przy osobach zmarłych zaznaczamy + krzyżykiem, albo śp. Do Mszy Świętych Wieczystych zapisujemy każdą osobę oddzielnie, nie podajemy zbiorowo rodzin, ani też intencji ogólnych. W takich intencjach zbiorowych możemy zamawiać inne Msze święte. Kancelaria Apostolska każdorazowo wysyła potwierdzenie o przyjęciu Mszy św.

MSZE ŚWIĘTE ZBIOROWE

NOWENNOWE

   W każdą środę o godz. 17.30 jest odprawiane Nabożeństwo Nieustającej Nowenny przed łaskami słynącą Figurą Matki Bożej Płaczącej. Po tym nabożeństwie jest Msza św. w intencjach składanych próśb i podziękowań do Matki Bożej Saletyńskiej. Tekst Nowenny w dwu formach znajduje się w specjalnie wydanym modlitewniku „Nabożeństwo do Matki Bożej Płaczącej”, który można nabyć w Wydawnictwie La Salette w Dębowcu lub Krakowie.

PIĄTKOWE

   W piątki całego roku odprawiane są Msze św. za dusze w czyśćcu cierpiące i za osoby zmarłe polecone naszej modlitwie.

MAJOWE

   W maju odprawia się 30 Mszy św. w różnych intencjach polecanych przez ofiarodawców. W tych intencjach są modlitwy również w czasie nabożeństw majowych.

WRZEŚNIOWE

   We wrześniu, w miesiącu Maryi Saletyńskiej ofiaruje się 30 Mszy św. o nawrócenie grzeszników, oraz w intencjach zbiorowych polecanych Matce Bożej Saletyńskiej. Te intencje poleca się także w nabożeństwach wrześniowych.

LISTOPADOWE

   W listopadzie odprawia się 30 Mszy św. za poleconych zmarłych, oraz codzienne modlitwy tak zwane „wypominki”.

MSZE ŚW. JEDNORAZOWE

   Przyjmowane są indywidualne Msze św. w różnych intencjach podanych przez ofiarodawców, jako Msze św. jednorazowe. Do nich zaliczamy także Msze św. wspólnie zamawiane przez grupy pielgrzymkowe, rodzinne i osoby indywidualne.