ZAPYTANIA OFERTOWE

Zaproszenie do składania ofert dla zadania Budowa parkingu przy Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1037898
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania Budowa parkingu przy Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1037898
 
Informacja
 
 
Zaproszenie do składania ofert dla zadania Budowa wiaty wraz zagospodarowaniem terenu przy Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1061599
 
Zmienia się termin składania i otwarcia ofert – 3.11.2017r.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania Budowa wiaty wraz zagospodarowaniem terenu przy Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1061599
 
Informacja