TRIDUUM PASCHALNE 2021 r.

Przed nami Triduum Paschalne – przeżywanie męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Rozpocznie się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, trwa przez Wielki Piątek i Wielką Sobotę, osiąga swój szczyt w Wigilii Paschalnej (WIELKA NOC), a kończy się Niedzielą Zmartwychwstania. W naszej Bazylice zapraszamy na liturgie w Wielki Czwartek i Wielki Piątek o godz. 18.00, a Wigilia Paschalna Niedzieli Zmartwychwstania o godz. 20.00. Najdłuższa liturgia, na którą przynieście świece, aby uroczyście odnowić przyrzeczenia chrzcielne. Na zakończenie odbędzie się procesja rezurekcyjna. W związku z obostrzeniami epidemicznymi będziemy nagłaśniać plac sanktuaryjny tak aby zachowując restrykcje sanitarne jak najwięcej osób uczestniczyło w liturgiach. We wszystkich liturgiach będzie możliwość łączności on-line. Zapewniamy o modlitwie w intencji Was wszystkich gromadzących się każdego roku w naszej świątyni, jak i wszystkich zakażonych i dotkniętych na różne sposoby pandemią koronawirusa.