XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Ogłoszenia duszpasterskie z dnia 14.11.2021 r.

  1. W dzisiejszą niedzielę w Kościele katolickim obchodzimy V Światowy Dzień Ubogich. Z tej okazji Caritas Diecezji Rzeszowskiej przekazuje „torby miłosierdzia”, które są okazją do wsparcia ubogich.

2. Zachęcamy do modlitwy na cmentarzach. W wybranych ośmiu dniach w listopadzie można zyskać odpust zupełny za zmarłych. W Bazylice modlimy się za nich przez cały miesiąc listopad podczas nabożeństw o godz. 17.30, a także sprawując każdego dnia  Mszę świętą w intencji naszych zmarłych.

3. W najbliższy piątek 19 listopada w ramach przeżywania roku jubileuszowego 175 rocznicy objawienia Maryi w La Salette zapraszamy do Bazyliki na dziękczynną Eucharystię o godz. 18.00, a po niej na katechezę Maryjną.

4. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu, która odbywa się codziennie od godz. 6.00 rano do północy, oraz dwie noce z wtorku na środę oraz z piątku na sobotę. Można przychodzić kiedy tylko ktoś ma pragnienie bez zapisywania, ale gorąco zachęcamy do zapisania się na konkretną godzinę w miesiącu lub tygodniu. Zgłaszać się można przeze-mail, telefonicznie lub bezpośrednio u Kustosza Sanktuarium. Dodatkowo w kaplicy Adoracji oraz na naszej stronie internetowej jest możliwość zapisania się na adorację na najbliższy tydzień. Prosimy aby wpisać swoje imię przy konkretnej godzinie. >> ZAPISY

5. Dziękujemy za modlitwy i składane ofiary na zapłatę za wykonane prace w Kaplicy Wieczystej Adoracji. W ostatnim tygodniu złożono ofiary na sumę 3400 zł. Na obecny moment zostało nam do zapłacenia 139 tysięcy zł. Za każdą ofiarę składamy gorące Bóg zapłać polecając wszystkich dobrodziejów Pięknej Pani z La Salette. >>CEGIEŁKA

6. W przyszłą niedzielę będzie również do nabycia najnowszy numer Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej <<Czas to miłość>>

7. Serdecznie zapraszamy na:

– skrutację Słowa Bożego we wtorek w domu rekolekcyjnym po wieczornej Eucharystii

katechezę dla dorosłych – „wyjątkowo w piątek” w Bazylice po wieczornej Eucharystii

rekolekcje trzeźwościowe od 19 do 21 listopada

8.

APEL  PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 

ARCYBISKUPA STANISŁAWA GĄDECKIEGO  WS. POMOCY MIGRANTOM

Od kilku tygodni jesteśmy świadkami wyjątkowo trudnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Bez względu na okoliczności przybycia migrantów, na pewno potrzebują oni naszego wsparcia duchowego i materialnego.

Od początku kryzysu migracyjnego Kościół w Polsce – za pośrednictwem Caritas Polska, Caritas diecezjalnych oraz delegata KEP ds. imigracji – świadczy  w  miarę  swoich możliwości pomoc  migrantom. W tym momencie realizowane jest wsparcie ośrodków dla cudzoziemców, wsparcie przygranicznych  placówek Straży Granicznej, w których przebywają migranci i uchodźcy, a w parafiach przygranicznych uruchamiane są Namioty Nadziei Caritas Polska.

Potrzeby są jednak o  wiele  większe, dlatego zwracam się do wiernych oraz wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o ogólnopolską zbiórkę funduszy na rzecz migrantów z granicy polsko-białoruskiej,  po wszystkich Mszach Świętych w  niedzielę 21 listopada. Środki zbierane podczas tej kwesty zostaną przeznaczone – za pośrednictwem Caritas Polska – na finansowanie działań pomocowych na terenach przygranicznych podczas kryzysu migracyjnego  oraz  na  proces  długotrwałej integracji uchodźców, którzy zdecydują się pozostać w Polsce.

Misją Kościoła jest w pierwszym rzędzie głoszenie Ewangelii. W  konsekwencji,  gdy trzeba udzielić przybyszom pomocy, nie wolno nam się od tego uchylać. Bez uszczerbku dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i jej obywateli,  osobom potrzebującym trzeba okazać naszą solidarność. W obecnej sytuacji przesłanie przypowieści o miłosiernym Samarytaninie brzmi jeszcze bardziej nagląco i czeka na powszechną realizację, także w postrzeganiu samych migrantów. 

Módlmy się gorąco o pokój na wschodniej granicy Polski, za wszystkich migrantów tam przebywających,  za  mieszkańców  tych  okolic,  za  służby  państwowe,  w tym Straż Graniczną i wojsko, za polityków, Polaków i Białorusinów.