UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

Ogłoszenia duszpasterskie z Niedzieli 20.11.2022 r.

1. We wtorek obchodzimy wspomnienie św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej. Z tej okazji składamy gorące podziękowanie panu organiście i naszemu sanktuaryjnemu chórowi, który rozpoczął na nowo swoją posługę, a także życzymy wielu łask Bożych i opieki Pięknej Pani z La Salette.

2. W piątek wraz ze wspomnieniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej zachęcamy do modlitwy za emerytowanych i obecnych pracowników kolei. Dla żyjących wypraszajmy potrzebne łaski, a zmarłym wypraszajmy Boże miłosierdzie. Dodatkowa Msza święta o godz. 16.00.

3. W listopadzie zapraszamy na nabożeństwo wypominkowe o godz. 17.30, w czasie którego modlimy się za naszych zmarłych.

4. W przyszłą niedzielę ofiary na tacę przeznaczone będą na wykonywane barierki przy kaplicy Wieczystej Adoracji. Dziękujemy za ciągle składane ofiary i modlitwę za to dzieło. >>CEGIEŁKA

5. W najbliższą środę 23 listopada z racji głoszonych rekolekcji kapłańskich będziemy gościć w naszej Bazylice ks. prof. Roberta Skrzypczaka z Warszawy, który regularnie komentuje czytania biblijne w Gościu Niedzielnym, a także jest autorem wielu książek m.in. o modlitwie „Jezu, ty się tym zajmij” ks. Dolindo. Ciesząc się jego obecnością zapraszamy zarówno na Eucharystię o godz. 18.00 jak i katechezę po wieczornej Eucharystii: ks. Dolindo – Wybraniec Maryi, którą poprowadzi ks. prof. Robert Skrzypczak.

6. W następną niedzielę 27 listopada spotkanie trzeźwościowe. Rozpoczęcie Eucharystią o godz. 15.00.

7. Również za tydzień wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjne zapraszają na wieczór uwielbienia o godz. 19.30.

8. Serdecznie zapraszamy na:

– próbę chóru sanktuaryjnego we wtorek o godz. 19.00 w sali dla pielgrzymów przy klasztorze.

-rekolekcje trzeźwościowe od 2 do 4 grudnia w domu rekolekcyjnym

– rekolekcje dla małżeństw od 9 do 11 grudnia w domu rekolekcyjnym

w tym tygodniu nie będzie skrutacji, zapraszamy na katechezę we środę o godz. 19.00

9. Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski:

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiają się pytania o postawę św. Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa w czasie jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Ojciec Święty nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów, niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego rodzaju opinii. Tego typu oskarżenia, wpisują się to w próby podważenia autorytetu św. Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W konsekwencji stanowi to próbę zniszczenia dziedzictwa tego wyjątkowego pontyfikatu.

Medialny atak na św. Jana Pawła II znajduje swoją przyczynę m.in. w nastawieniu niektórych grup społecznych do jego nauczania, a zwłaszcza na temat wartości ludzkiego życia i jego ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci, wartości małżeństwa i rodziny, moralności życia seksualnego, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, co nie odpowiada współczesnym ideologiom, propagującym wykrzywioną wizję człowieka i hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny.

Uczciwe szukanie prawdy i dawanie o niej świadectwa jest obowiązkiem każdego prawego sumienia. Dlatego też – dnia 14 listopada br. – na Jasnej Górze, zostało przygotowane Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich. Jest to szerokie opracowanie, które uwzględnia zarówno kontekst historyczny i ówczesny stan wiedzy, jak również uwarunkowania społeczne, kulturowe i prawne czasów, w których żył i pracował św. Jan Paweł II.

Zachęcam wiernych do lektury tego tekstu, a przez to do refleksji nad pontyfikatem i spuścizną dziejową Papieża Polaka, który jako pierwszy zwierzchnik Kościoła katolickiego, zgodnie z posiadaną wiedzą, podjął zdecydowaną walkę z przypadkami krzywdzenia małoletnich, a także wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw.

Ze względu na objętość dokumentu, dostępny jest on na stronach internetowych episkopatu, poszczególnych diecezji, parafii oraz mediów katolickich w całym kraju.

    Z pasterskim błogosławieństwem,
✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski