Weekend dla kobiet rozeznających powołanie 14-16 kwiecień 2023 r.

Zapraszamy kobiety, w których rodzi się pragnienie życia zakonnego, kontemplacyjnego, czy monastycznego. Rekolekcje są czasem szukania odpowiedzi na pytania:

  • W jaki sposób woła Bóg?
  • Co przeszkadza nam słyszeć Jego głos?
  • Co utrudnia nam danie odpowiedzi?

Będzie to także czas modlitwy, spotkania z osobami zakonnymi i możliwość indywidualnej rozmowy z kierownikiem duchowym.

Zapraszają Siostry Wizytki (klauzurowe)

z Jasła i Siostry Saletynki

Informacje: jaslo.wizytki.pl, centrum.saletyni.pl

Zgłoszenia: siostry@jaslo.wizytki.pl; centrum@saletyni.pl lub pod nr telefonu 797 907 287