V NIEDZIELA WIELKANOCNA

Ogłoszenia duszpasterskie z Niedzieli 07.05.2023 r.

1. Zapraszamy na nabożeństwa majowe o godz. 17.30Apele Maryjne o godz. 20.30, które łączymy z rekolekcjami ODDANIE 33.

2. Zachęcamy do udziału w skrutacji Słowa Bożego we wtorek ok. godz. 18.45 w domu rekolekcyjnym CP i katechezie dla dorosłych w środę po wieczornej Eucharystii.

3. W przyszłą niedzielę zapraszamy osoby żyjące w związkach niesakramentalnych na spotkanie o godz.15.00. Rozpoczęcie Eucharystią w kaplicy Centrum Pojednania.

4. Zapraszamy na rekolekcje w drodze z Maryją od 12 do 14 maja i rekolekcje Nowe życie w Duchu Świętym od 26 do 28 maja. Szczegóły na stronie internetowej Sanktuarium oraz Centrum Pojednania.

5. W piątek 12 maja w ramach rekolekcji ARSu jest organizowany popołudniowy wyjazd do Strachociny. Chętnych do udziału w pielgrzymce prosimy o zgłoszenie w sekretariacie ARSu.

6. Dziękujemy za modlitwy i złożone ofiary na Kaplicę Wieczystej Adoracji i nasze Sanktuarium.

7. Serdecznie zapraszamy na pielgrzymki do Medugorje z parafii z Harklowej od 3 do 10 czerwca, oraz z Dębowca na 42 rocznicę objawień od 21 do 29 czerwca. Szczegóły w przedsionku Bazyliki.

8. Parafia z Cieklina zaprasza natomiast na pielgrzymkę śladami Bożego Miłosierdzia na Podlasie, Warmię i Litwę od 27 do 30 lipca.